Islamic Widget

31 Disember 2008

PPSMI Fasa Terakhir

Ada tiga perkara yang dapat saya simpulkan daripada bicarawara "Isu" di RTM1malam tadi (30 Disember 2008):-

1. Matlamat PPSMI bukan untuk menguasai bahasa Inggeris, tetapi untuk penguasaan ilmu;
2. Pelaksanaan PPSMI yang tidak berkesan, khususnya dalam merapatkan jurang antara pelajar Bandar dan luar Bandar; dan
3. Kesan pelaksanaan PPSMI ke atas jati diri jati diri “bangsa Malaysia”.

Saya ulas satu persatu :-

Matlamat PPSMI bukan untuk menguasai bahasa Inggeris, tetapi untuk penguasaan ilmu.

Nampaknya Kementerian Pelajaran Malaysia telahpun meminda tujuan asal PPSMI diperkenalkan. Pada peringkat awal pelaksanaan PPSMI dahulu, isu yang sering diuar-uarkan ialah pentingnya PPSMI dalam meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar. Hal ini demikian kerana n era globalisasi menuntut pelajar menguasai bahasa Inggeris. Yang lebih utama, pelopor PPSMI, Tun Dr. Mahathir juga menjelaskan bahasa tujuannya adalah utnuk menguasai bahasa Inggeris. Jika dilihat daripada sejarahnya, kebimbangan masyarakat terhadap penguasaan bahasa Inggeris oleh para pelajar dalam PMR dan SPMlah yang mencetuiskan idea ini. Bahkan ada yang lebih ekstrem, misalnya oleh Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS) pada awal tahun 1990-an yang mencadangakan agar sekolah aliran Inggeris kembali diwujudkan. Nampaknya, dipertengahan jalan pelaksanaan PPSMI, matlamatnya juga sudah berubah. Maka tidak hairanlah jika Datuk Alimuddin, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia menjelaskan tujuan PPSMI bukan untuk menguasai bahasa Inggeris.

Persoalannya : adakah penguasaan ilmu dapat ditingkatkan dengan hanya mengetahui istilah-istilah sains, matematik dan teknikal dalam bahasa Inggeris? Bukankah jika membaca makalah dan buku ilmiah, keseluruhannya ditulis dalam bahasa Inggeris, bukannya istilah sahaja? Kalau begitu, jika buku dalam bahasa Jepun, diselitkan dengan istilah biologi dalam bahasa Inggeris, maka pelajar kita dapat menguasainya?

Pelaksanaan PPSMI yang tidak berkesan, khususnya dalam merapatkan jurang antara pelajar bandar dan luar bandar.

Merujuk kepada pencapaian PMR, pencapaian pelajar luar bandar meningkat sekali ganda dalam Sains dan enam kali ganda dalam Matematik. Atas fakta tersebut, KPPM berhujah bahawa dengan pengenalan PPSMI, jurang perbezaan antara bandar dan luar bandar semakin kecil. Atas hal yang sama juga, Datuk Ali Hasan menekankan pelonggokan prasarana dan guru-guru yang cekap, mahir dan lengkap hanya di kawasan bandar.

Persoalannya : Tidak adakah sesiapa melihat bahawa jurang perbezaan antara pelajar aliran sastera dengan sains? Adilkan kepada pelajar aliran sastera (bermula daripada tingkatan 4) hanya belajar bahasa Inggeris, Sains, dan matematik Moden dalam bahasa Inggeris, sedangkan pelajar aliran sains belajar dalam bahasa Inggeris bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik, English for Science and Technology (EST), Biologi, Kimia dan Fizik. Akan wujudlah nanti dwisistem dalam pendidikan kebangsaan, sedangkan sekarangpun sudah ada dwi sistemnya apabila wujud pendidikan kebangsaan dan jenis kebangsaan!

Persoalan juga : Sekiranya jurang fizikal dan guru antara bandar dan luar bandar telah mengecil, maka adakah PPSMI wajar diteruskan? Saya kurang bersetuju dengan alasan penentangan seperti ini.

Kesan pelaksanaan PPSMI ke atas jati diri jati diri “bangsa Malaysia”.


Pelaksanaan PPSMI akan menyebabkan citra bangsa Malaysia akan hilang. Identiti dan jati diri bangsa Malaysia akan terhakis. Bahkan ketakutan terhadap ketinggalan dalam arus globalisasi telah menyebabkan kesan buruk globalisasi lebih cepat menimpa. Apabila globalisasi “menelan” jati diri bangsa dan negara di dunia apabila negara yang lebih kuat ekonomi, budaya dan politiknya berjaya menelan negara yang lebih kerdil.

Sebenarnya masyarakat bukan menghadapi globalisasi, tetapi Amerikanisasi, iaitu menerima budaya dan ideologi Amerika dalam negara ini. Hal ini jelas dengan pelaksanaan PPSMI. PPSMI telah menjerat minda beberapa kerat masyarakat kita, tetapi yang berkuasa. Dengan kuasa mereka, dipaksanakan PPSMI ke atas seluruh pelajar sekolah di Malaysia. Apabila protes terjadi, mereka menggunakan alasan sesuatu dasar tidak boleh diputuskan dengan cepat tanpa melihat pelbagai kesan kepada pelajar dan sistem pendidikan. Ironinya, pelaksanaan PPSMI dijalankan tanpa kajian yang terperinci dan menyeluruh.

Penentangan masyarakat terhadap PPSMI bukan sahaja disebabkan oleh tujuan dan matlamatnya yang songsang, akan tetapi yang lebih utama, PPSMI mengkhianati perjuangan nenek moyang kita mempertahankan negara ini daripada penjajahan. Selepas 51 tahun merdeka, kita dengan rela hati membiarkan diri dijajah kembali. Penjajahan bentuk baru, atas nama “globalisasi” telah menyebabkan kita tersungkur di depan makam pejuang yang bermandi darah demi mempertahankan maruah bangsa dan negara! Kita sanggup kehilangan identiti dan jati demi atas nama “globalisasi”. Aneh sungguh!

14 Disember 2008

Bangsa Malaysia : Mitos?

Sejak akhir-akhir ini, slogan “bangsa Malaysia” semakin popular diperdebatkan, khususnya oleh ahli-ahli politik. Saya berasa perbincangan tentang bangsa Malaysia memang wajar dialu-alukan, bahkan patut diperbanyakkan. Cuma, dalam keghairahan membincangkan tentang bangsa Malaysia ini, semua pihak tidak seharusnya terpesong daripada fokus perbincangan yang benar, adil dan objektif.

Bangsa Malaysia tidak wujud secara semula jadi. Bahkan sehingga kini, selepas 51 tahun mencapai kemerdekaan, kewujudan bangsa Malaysia masih samar-samar. Semasa mengisi borang permohonan atau butiran peribadi dan seumpamanya, tiada sesiapapun yang akan mengisi perkataan “Malaysia” pada ruangan “bangsa”. Tidak hairanlah perkara ini terus berlaku kerana sesungguhnya konsep bangsa Malaysia itu sendiri terlalu kabur bagi majoriti rakyat Malaysia. Persoalannya, apakah bangsa Malaysia?

Dalam Perlembagaan Persekutuan, tidak ada sepatahpun frasa yang merujuk rakyat negara ini ialah bangsa Malaysia. Yang ada hanyalah istilah “Melayu” yang diterangkan secara panjang lebar takrif, hak dan keistimewaannya (lihat Perlembagaan Persekutuan Perkara 161 dan 162, serta lain-lain yang berkaitan). Bangsa Malaysia hanya wujud sebagai satu slogan politik. Oleh sebab itulah kewujudannya terus – terusan menjadi agenda politik demi mencari keuntungan politik semata-mata.

Seperti yang dinyatakan oleh Dato’ A. Aziz Deraman, budayawan dan mantan Ketua Pengarah DBP Malaysia(dalam Dewan Budaya, Ogos 2008) bahawa :

“bangsa Malaysia tidak akan wujud selagi rakyatnya tidak berpegang kepada nilai-nilai bangsa yang sama berkongsi segala sistem dan perlambangan nasional yang merentasi batas suku kaum dan suku bangsa. Untuk itulah maka dasar-dasar kebangsaan diperkenalkan. Kadang-kadang rakyat melebihkan tuntutan kepentingan kaum sendiri atas tujuan politik berbanding dengan gerakan bagi memartabatkan hak-hak negara. Perjuangan politik tanpa mengutamakan cita-cita kebangsaan atau kenegaraan hanya akan melebarkan jurang perkauman, bukannya aspirasi kenegaraan dan negara bangsa”

Masalahnya sekarang semakin ramai ahli politik yang menonjolkan kepentingan kaum, kononnya demi mencapai kewujudan bangsa Malaysia. Anehnya, kepentingan yang ditonjolkan itu tidak sedikitpun mrlambangkan cita-cita dan hasrat menzahirkan satu indentiti nasional. Helah bahawa multibangsa dan multibudaya ialah identiti nasional sesungguhnya amat janggal kerana tiada satupun bangsa di dunia yang mempunyai lima, enam bahasa dan budaya yang sama taraf dan sama kedudukannya. Maka, akan terhasilkan bangsa Malaysia yang digembar-gemburkan itu? Fikir-fikirkanlah!

Bahasa Kebangsaan

Saya menonton bicarawara di RTM 1 dengan Senator Roslan Chik dan Syed Ali al-Habshee. Mereka membicarakan isu perpaduan kaum kerana sebelum itu, Dewan Negara membincangkan isu tersebut. Antara pandangan Senator Syed Ali ialah beliau mencadangkan sekolah satu sistem menggantikan sekolah pelbagai aliran yang sedia ada. Beliau mencontohkan negara Singapura yang berpisah daripada Malaysia pada 1963, melaksanakan sekolah satu sistem dengan jayanya. Pada pandangan beliau – serupa dengan pandangan Datuk Mokhzani, calon Ketua Pemuda UMNO Malaysia – perkara ini akan mengundang perpaduan yang lebih erat dalam kalangan penduduk.

Saya sekali lagi menyokong cadangan ini. Namun seperkara penting yang sesungguhnya memainkan peranan sebagai wahana perpaduan negara ialah bahasa. Tidak dapat disangkal lagi bahawa bahasa merupakan alat pemersatu yang ampuh dalam masyarakat. Begitu juga, bahasa turut menjadi alat pemecah yang paling ampuh dalam masyarakat. Hal ini demikian kerana dengan penggunaan bahasa yang sama akan memudahkan komunikasi serta meningkatkan pemahaman antarbudaya.

Oleh sebab itu pengukuhan penggunaan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di kalangan masyarakat Malaysia amat perlu. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, khususnya selepas tahun 90-an (yang sering dikatakan zaman liberalisai pendidikan), penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan semakin merosot. Bayangkan ada segelintir (yang jumlahnya amat besar) berpendidikan menggunakan bahasa Mandarin sejak dari prasekolah. Mereka masuk ke sekolah rendah berpengantar bahasa Mandarin, sekolah menengah bahasa Mandarin, kolej prauniversiti dalam bahasa Mandarin dan seterusnya berjaya melanjutkan pendidikan tinggi di negara China atau China Taipei yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantarnya. Persoalannya, apabila mereka kembali ke negara ini, mampukan mereka bergaul dengan pelbagai golongan lain di sini yang mengunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Namun yang lebih malang, ada juga segelintir mereka yang bersekolah rendah di SRJK(C), tetapi terpaksa ke sekolah menengah kebangsaan (selalunya disebabkan oleh pencapaian akademik yang kurang baik yang tidak melayakkan mereka terus masuk ke SMJK(C)) dan memasuki kelas peralihan. Hanya segelintir yang berjaya mengadaptasi ke dalam komuniti kebangsaan kerana kebanyakan mereka hanya mampu bertutur dalam bahasa Melayu pasar. Mungkin boleh dipersalahkan kepada sekolah dan guru yang gagal mendidik bahasa Melayu kepada mereka. Cuma, adakah mereka benar-benar mempraktikkan bahasa Melayu dalam komunikasi harian. Sementelahan dengan sistem pendidikan yang memberikan ruang mereka belajar sampai ke tingkatan 5 dan menduduki SPM, maka didapati apabila mereka menjawab soalan karangan Bahasa Melayu, maka penguasaan bahasa mereka amat menyedihkan. Hampir-hampir langsung tidak difahami apa yang ditulis oleh mereka.

Jadi, bayangkan signifikan antara bahasa, pendidikan dan perpaduan masyarakat. Kepada mereka yang terlalu mengagung-agungkan hak asasi sekelompok masyarakat dalam mempelajari bahasa ibunda, harap fikirkan juga cara-cara untuk memastikan mereka ini dapat cemerlang dalam penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa kopmunikasi, dan bahasa ilmu!

AUKU dan DSAI

Menarik juga apabila menonton “Parlimen Hari Ini” di RTM 1 pada 11 Disember lepas. Isu yang paling saya suka ialah tentang pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU). Bukan tentang isi perbahasan sangat, tetapi lebih kepada seorang personalia yang pernah menjawat jawatan Menteri Pendidikan satu ketika dahulu.

Ketika membahaskan usul tersebut, Ketua Pembangkan, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, mantan Menteri Pelajaran membidas bahawa antara punca prestasi universiti – universiti Malaysia kurang menyerlah adalah kerana sekatan yang terdapat dalam AUKU. Saya berasa, saya perlu bersetuju dengan telahan beliau.

Walau bagaimanapun, saya berasa sedikit ragu-ragu terhadap beliau sendiri. Hal ini demikian kerana semasa menjawat jawatan Menteri Pendidikan (pada waktu itu saya masih bergelar mahasiswa) beliau dengan lantang “mencabar” mahasiswa dengan katanya (mungkin cakap ajuk ini tidak 100% sama dengan yang asal, tetapi maknanya tetap sama) “Tunjukkan kepada saya, mana satu dalam AUKU ini yang mengongkong mahasiswa”!

Saya sesungguhnya amat percaya manusia akan sentiasa berubah. Sepertimana Dato’ Seri Anwar Ibrahim berubah daripada seorang mahasiswa yang membela rakyat (dalam peristiwa Demonstrasi Baling) kepada menteri yang sentiasa “mencabar” mahasiswa (sekali gus mencabar idealisme beliau sebelum itu), dan seterusnya “kembali” menjadi “suara rakyat” selepas lebih kurang 17 tahun sentiasa menidakkan suara marhaen!

Selamat kembali Dato’ Seri!

02 Disember 2008

Dato’ Mukhriz Mahathir, Exco Pemuda UMNO Malaysia merangkap Ahli Parlimen Jerlun mencadangkan sistem pendidikan sekolah rendah dijalankan hanya menerusi sistem sekolah kebangsaan. Menurut beliau, pelajar-pelajar sekolah rendah sepatutnya mengikuti sistem pendidikan yang sama, iaitu sekolah kebangsaan dengan menggunakan bahasa pengantar yang sama, bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, sebagai anak kepada pencetus PPSMI, beliau berfahaman sama dengan bapanya – Tun Mahathir Mohamad, bahawa mata pelajaran Sains dan Matematik hendaklah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

[Isu PPSMI akan diulas kemudian]


Secara dasarnya, apa yang diperkatakan oleh Dato’ Mukhriz itu menepati falsafah dan matlamat Penyata Razak yang menjadi induk pembentukan sistem pendidikan kebangsaan Malaysia moden. Tujuan akhir pendidikan, menurut Penyata Razak ialah “untuk menyatupadukan semua budak-budak di dalam Tanah Melayu [Malaysia]”. Jadi, saya menyokong penuh sekiranya sekolah satu aliran, iaitu aliran kebangsaan sahaja diwujudkan di Malaysia.

Hal ini walau bagaimanapun tidaklah bermaksud pendidikan bahasa asing dan bahasa ibunda dipinggirkan. Seperti bahasa Iban dan bahasa Kadazan di Sarawak dan Sabah, bahasa-bahasa Tamil, Punjabi, Mandarin, Siam dan bahasa-bahasa sukuan yang lain perlu diajar sebagai satu mata pelajaran di peringkat sekolah. Jadi, seperti yang digariskan oleh UNESCO, hak mempelajari bahasa ibunda (menurut mereka hanya 3 tahun sahaja) terjamin, selari dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

Memang nanti akan ditentang oleh pelbagai pihak cadangan Dato’ Mukhriz tersebut, malah oleh orang-orang Melayu sendiri. Namun sekiranya kita benar-benar mempunyai rasa cinta dan bangga dengan Malaysia, cadangan ini buknalh sesuatu yang aneh. Di Singapura, Thailan dan Indonesia, tidak pernah wujud sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Begitu juga di Amerika Syarikat dan United Kingdom. Malah, di India dan China yang mempunyai pelbagai suku kaum juga, bahasa pengantar di sekolah ialah bahasa Inggeris (India) dan bahasa Mandarin (China). Mungkin Malaysialah satu-satunya negara yang membenarkan dwisistem dalam pendidikan berlaku dan diberi bantuan pula oleh kerajaan (lihat Belanjawan 2009 – RM 50 juta diperuntukkan kepada setiap aliran sekolah – sekolah jenis kebangsaan Cina, Tamil dan sekolah Missionary).

Jika kita imbas kembali peristiwa seorang wanita keturunan India warganegara Malaysia ditahan oleh imigresen kerana disyakki pendatang asing dari India pada awal tahun ini, maka cadangan kali ini sungguh perlu dilaksanakan. Bayangkan, lahir di Malaysia dan sudah 21 tahun hidup di negara ini, tetapi tidak dapat bertutur dalam bahasa kebangsaan, bahasa rasmi Malaysia – Bahasa Melayu! Sungguh memualkan. Jadi salah siapa kalau dia ditangkap dan dianggap sebagawai pendatang tanpa izin? Pekerja Bangladesh yang baru tiga bulan berada di Malaysiapun sudah boleh bertutur lancar dalam bahasa Melayu, rakyat Malaysia 21 tahun hidup di bawah payung Seri paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, tidak dapat bertutur sepatah haram dalam bahasa kebangsaannya!

Tuntasnya, cadangan ini perlu diambil serius oleh semua pihak tanpa mengira fahaman politik dan parti.

16 November 2008

UPSR & PPSMI

Semasa mengumumkan keputusan UPSR, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, DAtuk Alimuddin Mohd Dom menyatakan bahawa tiada peningkatan ketara mahupun penuruanan ketara prestasi murid. Hal ini merujuk khusus kepada subjek Sains dan Matematik dalam mengaplikasikan PPSMI. Jadi, ujarnya, ini menunjukkan bahawa PPSMI tidak gagal. Benarkah?

Saya ingin menyatakan bahawa berjaya atau gagalnya sesebuah projekl atau gagasan bergantung kepada kejasyaan terhadap objektifnya. Objektif PPSMI adalah untuk meningkatkan penguasaan pelajar dalam Bahasa Inggeris. Itulah yang dicanang-canangkan oleh mantan PM, Tun Dr Mahathir ketika memperkenalkan PPSMI (objektif ini kemudian ditambah dengan "untuk memudahkan pelajar memahami istilah IT dan sains serta teknologi" selepas mendapat maklum balas negatif dan hujah ilmiah para ilmuwan dan bahasawan).

JIka dilihat daripada pencapaian pelajar dalam UPSR, peningkatan bahasa Inggeris hanya 2%, iaitu daripada 21% (2002 - 2007) kepada 23% pada tahun ini. Jadi adakah peningkatan 2% itu sudah menjadikan obejktif PPSMI tercapai? Secara rasionalnya, kaslau dalam P&P, definisi objektif tercapai itu mestilah 100%, bukannnya 23%!

Sekarang, cuba jernihkan minda dan fikirkan sedalam-dalamnya, adakah benar PPSMI berjaya memperkasakan golongan pelajar kita? Jangan mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan!

06 November 2008

Bahasa KIta, Jiwa Kita

Semua orang akan marah jika dipersoalkan ketaatsetiaan mereka kepada negara ini. Ramai yang menjerit : Kami mahu bangsa Malaysia yang bersatu! Atas jeritan tersebut jugalah, Penyata Razak mengesyorkan pendidikan bersifat kebangsaan yang matlamat akhirnya adalah untuk "menyatupadukan budak-budak di seluruh Tanah Melayu".

Kini slogan bangsa Malaysia semakin lantang. Cuma masalahnya, sejauh manakah kefahaman mereka terhadap konsep bangsa Malaysia? Sewajarnya bahasa Melayu (Malaysia) menjadi teras kepada kewujudan bangsa Malaysia. Sebagai bahasa kebangsaan., kedudukannya mestilah lebih tinggi, lebih baik, dan lebih kukuh berbanding bahasa-bahasa sukuan.

Lantas, rasional yang diberikan oleh kerajaan Pulau Pinang untuk menyamatarafkan bahasa kebangsaan dengan bahasa sukuan, amat tidak rasional pada pandangan saya.

Bahasa Citra Bangsa!

25 Oktober 2008

Visi baharu SBPIKP (arkib)

Visi baharu SBPIKP

Bengkel Pembinaan Pelan Pendidikan SBP peringkat SBPI Kubang Pasu diadakan di EDC, UUM pada hari Sabtu lepas. Di sana terciptanya visi baharu SBPIKP setelah visi pertama hampir sempurna. Visi baharu – “SBPI Kubang Pasu menjana insan syumul menjelang 2015 ke arah menzahirkan pemimpin bertaraf dunia”. Tercapaikah? Usaha tangga kejayaan!

15 Oktober 2008

Tulisan Jawi & Bahasa MelayuBaru-baru ini heboh satu negara berceritakan YB ADUN Seputih anti-Melayu, Anti-Muslim dan Anti-Jawi. Saya tidak berhasrat melihat isu politiknya di sini. Namun saya terpanggil – setelah keadaan makin tenang kini – untuk ‘membaca’ isu tulisan Jawi yang disentuh dan disinggung oleh YB Teresa.

Semasa membantah tulisan Jawi pada papan tanda jalan di Taman Seputeh, YB Teresa telah menyatakan bahawa rasional bantahannya adalah kerana penggantian papan tanda tersebut membazirkan wang rakyat. Pada waktu lain, beliau telah memberi cadangan agar papan tanda pelbagai bahasa digunakan di KL bagi menggantikan papan tanda bahasa kebangsaan dalam tulisan Rumi dan Jawi. Kenyataan beliau (bersama-sama dengan replika papan tanda pelbagai bahasa tersebut) jelas mempersenda-sendakan diri beliau sendiri. Pada satu masa, beliau membantah penggantian papan tanda baharu (dengan tulisan Jawi) kerana faktor kos, sementara pada waktu lain beliau mencadangkan papan tanda yang baharui diganti itu diganti sekali lagi dengan menggunakan pelbagai bahasa pula. Soalnya : faktor kos lagikah?

Berdiri di negara Malaysia sudah pasti menghayati prinsip “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Konsep Malaysian Malaysia DAP sewajarnya menghayati konsep wujudnya masyarakat pribumi asal yang perlu dijadikan landas dan asas pembentukan bangsa Malaysia. Sudah terang lagi bersuluh : bangsa Melayulah!

Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa tulisan bahasa Melayu (bahasa kebangsaan Malaysia) ialah tulisan Rumi dan tulisan Jawi! Jadi, YB, apa masalahnya?

19 Ogos 2008

Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan ialah wahana perpaduan. Pendidikan yang hanya bermatlamat untuk memajukan diri semata-mata tidak akan membawa kemakmuran kepada negara dan nusa. Bahkan pendidikan sedemikian akan hanya membawa kehancuran kepada masa hadapan negara.

Lihatlah sejak akhir-akhir ini, semakin banyak rakyat Malaysia yang mempersoalkan banyak perkara. Semua ini gara-gara semakin berpelajarannya mereka. Banyak perkara yang menyentuh isu dan kedudukan bahasa dan bangsa Melayu sebagai teras bahasa dan bangsa kebangsaan dibangkitkan. Ironinya, tidak seperti dekad 80-an dan 90-an, orang Melayu - Islam sendiri yang mempertikaikan kewajaran dan kedudukan bahasa dan bangsa Melayu. Selepas bahasa Melayu 'dimakamkan tanpa nisan' dalam mata-mata pelajaran berbentuk sains, matematik dan teknologi / teknikal, kini semakin besar suara Melayu yang menghina orang Melayu yang belajar dalam bahasa dan di negara sendiri. Paling akhir, cadangan membuka 10% UiTM kepada bangsa bukan Melayu - Bumiputera. Aneh sungguh...

Secara logik, memanglah pelajar Melayu perlu bersaing. Namun, jika dikaji, banyak perkara lain yang perlu dihalusi. Memang UiTM bukanlah satu tempat yang 'benar-benar Melayu'. Bahkan kebanyakan bahasa pengantar pengajiannya dalam bahasa asing. Memang itu sudah menjadi rahsia umum. Namun takkanlah kerana marah akan nyamuk, kelambu dibakar? Ingatlah... lulus jarum, luluslah kelindan!

Ingat kembali kenyataan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi bahawa sekarag, walaupun 10% kemasukan di MRSM diberikan kepada bukan Melayu, tetapi realitinya pengambilannya sudah melebihi 10%. Hal itu belum dikira dengan keadaan di sesebuah MRSM, Kolej Matrikulasi, dan SBP. Sesetengah institusi ini menempatkan lebh 20% pelajar bukan Melayu - Bumiputera. Sewajarnya 10% bermaksud maksimum hanya 10% pelajar bukan Melayu - Bumiputera yang berada pada satu-satu masa di sesebuah institusi yang dibina khas untuk orang Melayu - Bumiputera ini!

Jadi, sebelum nasi menjadi bubur, sebelum kisah Pak Kadok kembali berulang, ayuh, marilah sama-sama kita renung semula dan memuhasabah diri : benarkah pendidikan sebegini yang ingin kita wariskan kepada anak cucu kita?

04 Jun 2008

Biasiswa JPA

Seperti yang dijangkakan, pengumuman Menteri di JPM, Datuk Seri Nazri Aziz tentang penurunan kouta biasiswa JPA kepada golongan Bumiputera daripada 90% kepada hanya 55% minggu lalu mengundang rasa tidak senang hati masyarakat bumiputera, khususnya badan-bdan yang mewakili kepentingan orang Melayu. Dalam pada itu, seperti selalu, golongan bukan bumiputera bersungguh-sungguh menyokongh tindakaan tersebut. Persoalannya, secara rasional, adakah tindakan menteri (baca : kerajaan) tersebut wajar?

Kontrak sosial yang sering kali diulang-ulang oleh semua pihak sepatutnya diteliti dengan halus dan sabar. Kontrak sosial bukanlah sesuatu yang berasaskan kontrak lisan seperti kontrak antara Sang Sapurba dengan Demang Lebar Daun tentang keperluan ketaatsetiaan kepada raja dan kerajaan. Bahkan kontrak sosial ini termaktub dengan rasminya dalam perlembagaan negara. Kontraknya mudah : golongan bukan bumiputera diberikan hak kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu (kemudian Malaysia) secara automatik pada tarikh kemerdekaan negara. Kerakyatan inilah yang diperturunkan daripada satu generasi kepada satu generasi lain tanpa ada usaha kacau ganggu dan ganggu gugat oleh mana-mana pihak. Bermaksud, jika ada pendatang asing, misalnya dari China atau India, selepas kemerdekaan, mereka tidak menerima hak kerakyatan secara 'jus soli' ini, lantaran "kontrak sosial" telah menyebut bahawa mereka yang datang ke Persekutuan Tanah Melayu (dan Malaysia serta Singapura) sebelum merdeka sahaja yang layak menerima hak kerakyatan tersebut secara automatik. Sebagai imbalannya, empat perkara utama berkaitan dengan orang Melayu dan bumiputera dipersetujui oleh mereka yang memeterai perjanjian mewakili kaum Cina dan India untuk terus diberikan hak dan tidak akan dipersoalkan, sama seperti kaum Bumiputera tidak mempersoalkan hak kerakyatan mereka. Empat perkara tersebut ialah : (1) Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Persekutuan (2) Kedudukan Raja-raja Melayu sebagai ketua negara dan negeri (3) Kedudukan Islam sebagai agama rasmi Persekutuan; dan (4) Hak-hak keistimewaan tertentu golongan bumiputera, mencakupi kuota tentang tempat dan hak dalam pendidikan, biasiswa, pekerjaan dalam sektor awam dan lain-lain lagi. Semua ini boleh dirujuk dengan jelas dalam Perlembagaan persekutuan Perkara (3), (151), (152), (153), dan (191).

Berlandaskan hakikat tersebut, saya tidak fikir kenyataan oleh Datuk Seri Nazri Aziz bahawa "rakyat inginkan persamaan seperti yang ditunjukkan dalam Pilihan Raya Umum ke-12"(lihat Utusan Malaysia, 3 Jun 2008) terpakai dalam perkara ini. kenyataan tersebut bukan sahaja aneh, malah canggung! Yang tewas ialah MCA, Gerakan dan MIC. Mengapa pula UMNO (yang mewakili kaum bumiputera) yang terpaksa menanggungnya?

Seruan saya : Kembali kepada asal - usul pembentukan bangsa dan negara kita. Sekiranya kita ingin merombak apa-apa yang telah dipersetujui semasa proses mencapai kemerdekaan, maka kita perlu kembalikan semuanya seperti sebelum kemerdekaan : termasuklah isu kerakyatan!

Mohon difikir-fikirkan!

22 Mei 2008

Biasiswa JPA Lepas SPM

Beberapa hari lepas, saya menonton "Edisi 7" pada pukul 7.00 malam. Siaran wara berita itu menjemput Presiden MIC, Datuk Seri S. Samy Vellu, secara langsung di studio. Pada masa itu, beliau menyatakan kepada perantara (dan penonton) bahawa beliau mendesak agar semua pelajar lepasan SPM yang mendapat 8A dan ke atas ditawarkan biasiswa JPA secara automatik, khususnya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara.

Secara prinsipnya saya bersetuju dengan Datuk Seri S. Samy, tetapi pelaksanaannya tidak saya setujui. Hal ini demikian kerana dengan membiayai semua pelajar yang memperoleh
8A tanpa kecuali akan melahirkan pelajar yang 'mandom'. Bijak dalam akademik tetapi gagal dalam komunikasi dan sosal. Sahsiah dan keterampilan sudah pasti tidak ditekankan oleh pelajar-elajar ini. Realitinya memang kebanyakan pelajar yang 'bergeliga' otaknya kurang cergas fizikalnya. Hal ini kemudian akan menyebabkan lahirlah generasi bijak pandai dalam akademik, tetapi gagal dalam kehidupan. Mengapa semua ini terjadi? Semuanya hanya mengejar 8A1 kerana mereka semua sudah terjamin tajaan dan biasiswa daripada JPA. Ibu bapa pula sudah past tidak akan jemu dan berkira mengeluarkan wang ringgit untuk anak-anak ke pusat-pusat tuisyen demi memastikan anak-anak mereka mmperoleh 8A dalam SPM!

Pada hemat saya, peluang pelajar-pelajar cemerlang dalam SPM memperoleh biasiswa wajar dibuka seluas-luasnya. Namun nilai tambah yang ada pada setiap pelajar perlu diambil kira dalam proses pemberian biasiswa. Kriteria dan tatacara penawaran biasiswa oleh agensi-agensi kerajaan, khususnya JPA dan MARA ketika ini sudah memadai untuk para pelajar kita. Cuma mungkin tanpa perlu mereka mendapat semua A-pun, sekiranya mereka mempunyai kegiatan kokurikulum dan sahsiah serta keterampilan, maka mereka wajar dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya oleh pihak yang berwajib. Hal ini bagi menambahkan lagi peluang dan ruang kepada pelajar-pelajar yang seimbang kehidupan mereka, jasmani, emosi, intlek dan rohani.

Sewajarnya pihak - pihak berkaitan, sama ada KPM, JPA< MARA mahupun ibu bapa memastikan benar-benar pelajar yang hanya memenuhi aspirasi Falsafah Pendidikan Negara sahaja diberi biasiswa agar mereka tidak nanti menjadi 'seperti kacang lupa akan kulit'!

06 Mei 2008

Keris Terhunus, berkarat rupanya!

Hari ini (semalam di internet), dalam pelbagai akhbar dimuatkan permohonan maaf Dato’ Seri Hishamduddin Tun Hussin, Ketua Pemuda UMNO Malaysia terhadap tindakannya menghunus keris Panca Warisan sewaktu Persidangan Perwakilan Tahunan pergerakan itu pada 2005. Dari satu segi, permohonan maaf ini boleh disifatkan satu perbuatan “besar” daripada pemimpin berjiwa besar. Mungkin daripada segi politik, perkara ini perlu dilakukan, sementelahan lagi BN kalah teruk di banyak negeri (perlu diingatkan bahawa UMNO tidak banyak merosot pengaruhnya, kecuali di Kelantan dan sebahagian Kedah). Cuma sebagai bangsa yang berdaulat, perlukah permohonan ini dilakukan?

Implikasi daripada permohonan maaf ini ialah : Jangan cuba mendaulat bangsa Melayu di Malaysia! Jika sesiapa berusaha mendaulatkan kedudukan Melayu, ‘walaupun hanya secara simbolik’ akan dihukum dengan seteruk-teruknya! Begitulah yng boleh difahami daripada peristiwa ini.

Persoalannya, dalam gah semboyan menuntut keadilan, kita terlupa memberikan keadilan kepada golongan majoriti. Kita berasa sangsi, adakah golongan minoriti (yang juga hampir menyamai majoriti) telah, sedang dan terus dinafikan hak mereka? Izinkan kita membawakan contoh berikut : Semasa kegawatan politik Melayu pada tahun 1999 (sebelum pilihan raya), ada golongan yang mengambil kesempatan mendesak pelbagai perkara. Mereka mendesak hak (dari segi perlembagaan dan moral) golongan majoriti (Melayu dan bumiputera) dikaji, disemak dan dihapuskan. Sementara itu, pada waktu yang sama mereka mendesak “hak” mereka daripada segi pendidikan, kebudayaan dan bahasa dipertingkat dan disamatarafkan dengan “hak” golongan majoriti yang telah dilembagakan dalam perlembagaan sebagai “identiti bangsa dan negara Malaysia”. Mereka berterus-terusan mendesak Dasar Kebudayaan Kebangsaan dimansuhkan kerana mengandungi elemen “memberikan nilai yang lebih besar” kepada golongan majoriti. Ironinya, mereka dengan lantang memperjuangkan “hak minoriti” mengatasi “hak majoriti”. Anehnya, mereka dianggap pejuang demokrasi dan pejuang keadilan. Sedangkan pada waktu yang sama, golongan majoriti yang “mengingatkan” mereka bahawa mereka “berlangitkan Malaysia, berbumikan Malaysia” dianggap golongan ultracauvanist!

Wajarkah difikirkan?

Aneh sungguh Malaysiaku!

19 April 2008

Lama sungguh

Dah lama tak melungsuri lelaman sesawang blogspot ni. Hampir-hampir terlupa ada laman sesawang aku sendiri di sini. Sebab itulah agaknya, pabila nak masuk saja ke lelaman ni, terlupa kata laluan dan nama sendiri. Nasib baik 'webmaster' lelaman ni agak mesra pengguna, jadi mudah dapatkan semula kata laluan sendiri. Harap-harap (moga-moga) selepas ini aku menjadi makin rajin mengunjungi lelaman ini. Maklumlah, Kementerian Penerangan sendiripun mengakui 'kekuatan' laman-laman blog, terutama semasa pilihan raya umum ke - 12 baharu-baharu ini. Insya-Allah, lelaman sesawang ini akan digunakan dengan bermanfaat agar selari dengan tujuan asal penciptaan teknologi, iaitu untuk memanfaatkan insan.
Kepada rakan-rakan semua, selamat berkenalan! Kepada (bekas) anak-anak murid, perkembangan terkini masih di friendster. Jenguk-jenguklah di sana dan di sini.

12 Mac 2008

Keputusan SPM (ARKIB)

Keputusan SPM

Keputusan SPM dah keluar pagi tadi. Selain 2 orang yang dapat B, semua yang lain mendapat A dalam
Bahasa Melayu, syukur alhamdulillah! Walaupun tak dijangka, namun takdir Tuhan mengtasi segala-galanya. Gred purata sekolah juga bertambah baik, 2.01 daripada 2.08 tahun lepas. Walaupun masih ada yang perlu diperbaik, namun dengan apa yang dicapai setakat ini, syukur dipanjatkan kepada Allah s.w.t.

Kepada semua pelajar yang telah mengambil slip keputusan SPM tadi, tahniah diucapkan atas kejayaan anda. Kepada mereka yang tidak mendapat semua A atau kurang A dalam keputusannya, sabarlah. Dunia belum berakhir. Masih banyak peluang dalam negara untuk dinikmati, walaupun peluang ke luar negara agar kabur. Namun tak ada apa yang mustahil dalam hidup ini. Terlepas satu peluang akan membuka banyak lagi peluang lain asalkan sanggup berusaha dan tidak berputus asa.

Sekali lagi tahniah dan terima kasih atas kejayaan anda!