Islamic Widget

14 November 2013

PBSMR - PENJELASAN KPM

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ingin merujuk kepada akhbar HARAKAH bertarikh 20 Oktober 2013 (muka surat F8) bertajuk ‘PBS: Sekolah bukan bahan uji kaji.Terima Kasih diucapkan atas keprihatinan pihak akhbar Harakah khususnya YBhg. Dato Abu Bakar Chik terhadap perkembangan pentaksiran pendidikan negara. 

Lembaga Peperiksaan (LP) ingin memaklumkan bahawa pelaksanaan PBS merupakan penambahbaikan PMR dan bukannya menggantikan PMR sebagaimana yang dinyatakan dalam akhbar Harakah bertarikh 20 Oktober 2013. Untuk makluman, PBS merangkumi dua komponen iaitu akademik dan bukan akademik. Komponen akademik terdiri daripada Pentaksiran Sekolah (PS) dan Pentaksiran Pusat (PP), manakala komponen bukan akademik terdiri daripada Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK).PS dilaksanakan sepenuhnya oleh guru seiring dengan proses pembelajaran dan pengajaran dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. Bagi pelaksanaan PP pula, LP akan menyediakan tugasan, instrument pentaksiran setara  (standardised instrument), peraturan penskoran, jadual pelaksanaan dan garis  panduan manakala  guru akan  mentadbir, mentaksir dan menskor berdasarkan  peraturan dan panduan yang ditetapkan oleh LP. PP akan dilaksanakan pada Tingkatan 3 bagi sekolah menengah mulai tahun 2014. Ini bermakna kesemua mata pelajaran yang dipelajari oleh murid termasuklah Pendidikan Islam  dan  Pendidikan Moral  ditaksir dalam PS dan PP, dan bukannya peperiksaan berpusat PBSMR bagi empat mata pelajaran teras seperti yang dinyatakan dalam Harakah. 

Sehubungan itu, maklumat berkaitan peperiksaan baharu PBSMR yang terkandung  dalam artikel tersebut adalah tidak tepat sama sekali. Ini adalah kerana tiada lagi peperiksaan berpusat  yang dikendalikan sepenuhnya oleh LP. Pelaksanaan PP masih di peringkat perbincangan dan belum dimuktamadkan. Pihak LP akan memaklumkan pelaksanaannya secara rasmi melalui surat siaran. 

UNIT KOMUNIKASI KORPORATKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA