Islamic Widget

05 April 2015

Guru Sarjana & Ph.D : Menunggu Buah Yang Tak Jatuh

Selepas pengumuman yang "menggembirakan" oleh JPA melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. 40 Tahun 2013, tiba-tiba ia senyap. Pekeliling yang memberikan tangga gaji yang lebih baik kepada guru yang mempunyai ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah yang baharu berkhidmat atau yang baharu memperolehnya selepas pekeliling itu nampaknya tidak terpakai kepada guru-guru yang sudahpun mempunyai kedua-dua ijazah tersebut sebelum 1 Januari 2014. Walaupun dimaklumkan NUTP telah meminta dinaikkan tangga gaji untuk guru-guru pemilik ijazah Sarjana dan Ph.D (2 KGT untuk Sarjana & 3 KGT untuk Ph.D) setara dengan pegawai-pegawai PTD, namun nampaknya tiada siapa yang mempedulikan gesaan ini.

Nampaknya guru yang memiliki Sarjana & Ph.D bolehlah mem'frame' dan menggantungnya pada dinding untuk tatapan anak cucu!